Siirtonurmen
hoito ja asennukset – täydelliset palvelut Hämeenkoskelta 

Ota yhteyttä!

30 vuotta siirtonurmea Hämeenkoskella tuottanut Mesiän Siirtonurmi taitaa siirtonurmen hoidon ja asennukset. Annamme tarkat ohjeet nurmen pohjan teolle, asennukseen ja siirtonurmen hoitoon. Tarvittaessa voit tilata asennustyöt myös tiimiltämme. Olemme koonneet tälle sivulle ohjeita, joiden avulla siirtonurmen pohjan valmistaminen on helppoa. Autamme myös hoitamaan nurmea niin, että siitä on iloa seuraaviksi vuosikymmeniksi.


Siirtonurmen pohja (kasvualusta) perustetaan samalla tavoin kuin tavallisen kylvettävän nurmikon pohja. Maa-ainesten kalkituksen, lannoituksen ja huolellisen sekoittamisen jälkeen maa tasoitetaan esimerkiksi haravalla. Pyri noin 20 cm paksuun, multavaan kasvukerrokseen. Lisää myös karkeahkoa hiekkaa ilmavuuden ja kantavuuden varmistamiseksi. Näin sammaloituminen hidastuu oleellisesti.

Kysy lisää tai tee tilaus

Kasvualustan valmistelu ja nurmikon asennus

1. Maan pinnan tasoitus

 • Montut ja kuopat tasoitetaan mahdollisimman tasaiseksi.
 • Vanha epämääräinen maa jyrsitään.


2. Maanparannusaineiden lisäys

 • Uutta pohjaa perustettaessa perusmaan päälle lisätään 15–20 cm (tiivistettynä) ravinteikasta viherrakennusmultaa.
 • Vanhan nurmen/maa-aineksen sekaan lisätään multaa, turvetta tai hiekkaa niin, että kasvualusta on 15–20 cm:n paksuinen (tiivistettynä).


3. Lannoitus

 • Lannoitus tehdään, mikäli uutta multaa ei ole jo lannoitettu ja kalkittu.
 • Lannoitteet ja kalkki sekoitetaan maa-aineksen sekaan. Kasvualustan päälle jätettynä ne saattavat polttaa ja vahingoittaa nurmimaton juuristoa.
 • Lannoitteet ja kalkki lisätään pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.


4. Tasaus ja jyräys

 • Pohja ei saa upottaa, mutta pieni kevyt jalanjälki saa jäädä.
 • Vesitäytteinen jyrä tai kaivonrengas auttaa nurmikon jyräyksessä. Tarvittaessa vuokraamme moottorikäyttöistä jyräämme asiakkaille.


5. Sopivan kosteuden varmistus

 • Asennuspohjan on hyvä olla kostea, mutta ei märkä. Jos pohjan haluaa kastella, se kannattaa suorittaa edellisenä iltana.
 • On tärkeää varata kasteluun letkut ja välineet valmiiksi ennen siirtonurmikon asennusta.


6. Siirtonurmen levitys

 • Levitä siirtonurmi tiilikuvioon, älä jätä rakoja nurmimattojen välille.
 • Asennus kannattaa aloittaa pihan perältä.
 • Suorat aloituslinjat helpottavat asennusta (käytä esimerkiksi linjalankaa).
 • Siirtonurmikkomattoa voi muotoilla leikkaamalla, esimerkiksi terävällä puukolla tai villaveitsellä.
 • Helteisenä päivänä kastelu tulee aloittaa välittömästi jo asennuksen aikana.


7. Jyräys ja kastelu

 • Tee kevyt jyräys heti asennuksen jälkeen.
 • Ruohomattoja kastellaan runsaasti. Nurmimaton alapinnan täytyy kastua.


8. Kastelu juurtumisen aikana

 • Huolehdi riittävästä kastelusta juurtumisaikana.
 • Sekä nurmimaton että kasvualustan on oltava kosteita kahdesta kolmeen viikkoa kestävän juurtumisvaiheen ajan.
 • Varmista riittävä vedensaanti tarkistamalla nurmikkomaton alta.


9. Nurmikon leikkaus

 • Nurmikon voi leikata heti, kun siihen on tarvetta. Älä anna nurmikon kasvaa yli 10 cm:n pituiseksi.
 • Suositus leikkuukorkeudeksi on noin 4–5 cm, kerralla saa leikata enintään 1/3 koko pituudesta.
 • Nurmi leikataan ensimmäisen kerran, kun ruoho on 6–7 cm pitkää, vaikka juurtuminen olisikin vielä kesken. Älä anna nurmen kasvaa liian pitkäksi ennen ensimmäistä leikkuukertaa!
 • Aseta leikkurin terä korkeimmalle asetukselle, ettei terä vahingossa ota kiinni nurmimattoon.


Huomioi, että asennus on tehtävä heti nurmikon saapuessa, ei seuraavana päivänä. Nurmea on kasteltava paljon kerralla (sadettimella).

Hoito-ohjeet juurtumisaikana

Nurmikkoa kastellaan heti asennuksen jälkeen runsaasti. Nurmikko kuluttaa vettä 2–7 mm/vrk, joten juurtumisaikana on huolehdittava riittävästä kastelusta. Ensimmäisellä viikolla nurmikkoa kastellaan päivittäin. Asennuksen jälkeen valmisnurmen kastelu on erittäin tärkeää siirtonurmen hyvän juurtumisen kannalta. 


Mikäli kastelu ei ole riittävää, siirtonurmi kutistuu reunoista ja nurmikkoon tulee rakoja. Samalla juurtuminen loppuu ja syntyy ruskeita kuivalaikkuja. Riittävän kastelun voit tarkastaa nostamalla nurmimattojen reunoja ja katsomalla, että vesi on mennyt maton läpi juuristoon ja maapohjaan saakka.

Muuta huomioitavaa siirtonurmen hoidossa

Leikkaus

Nurmea voi leikata heti asennuksen jälkeen, kun se sitä vaatii. Sopiva leikkaustiheys on nurmen kasvusta riippuen 1–2 kertaa viikossa.


Lannoitus

Hoitolannoituksia on hyvä tehdä 3–4 kertaa kasvukaudessa. 


Käyttövalmius

Ruohoa voi käyttää heti asennuksen jälkeen, mutta juurtumisaikana on vältettävä rajua käyttöä.


Kastelu

Juurtumisvaiheen jälkeen nurmikkoa kastellaan ainoastaan tarvittaessa, jos siinä näkyy kuivahtamisen merkkejä pitkän poutajakson aikana. Tee runsas kertakastelu. Kastelu kannattaa suorittaa illalla, jolloin haihdunta on vähäisempää ja vesi ehtii imeytyä maaperään.


Lannoitus

 • Kevätlannoitus tehdään haravoinnin jälkeen puutarhan/nurmikon kevätlannoitteella.
 • Kesälannoitus tehdään puutarhan/nurmikon kesälannoitteella. 
 • Syyslannoitus tehdään syyskuun alussa puutarhan PK-lannoitteella.
 • Nurmikon kalkitseminen on yhtä tärkeää kuin lannoittaminen. Kalkitseminen vähentää maan happamuutta ja parantaa nurmikon kasvua. Kalkitussa maassa ravinteet ovat helpommin kasvien saatavilla.

Seuraa lannoituspakkauksien ohjeita. Suuremmille nurmikkoalueille suosittelemme lannoitevaunua varmistamaan lannoitteen tasaisen levityksen.


Leikkaus

Mitä useammin nurmikon leikkaa, sitä paremmin se voi. Nurmikosta ei pitäisi koskaan leikata enempää kuin kolmasosa koko pituudesta. Jos nurmikon haluttu leikkuukorkeus on esimerkiksi 5 cm:ä, tulisi nurmikko leikata viimeistään noin 7–8 cm:n pituudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa nurmikon leikkuuta vähintään kerran viikossa. Mitä lyhyempänä nurmikko pidetään, sitä useammin sitä on leikattava. 


Hoitotyöt keväällä

Kevään ensimmäinen hoitotoimenpide on nurmikon haravoiminen talven aikana kulottuneesta nurmesta. Haravointi tehdään heti, kun nurmikon pinta on kuivunut kantavaksi. 


Hoitotyöt kesällä

Nurmikkoa tulee leikata aktiivisesti, kastella sääolosuhteiden mukaisesti sekä huolehtia lannoituksesta. Nurmikkoa voidaan myös ilmata tekemällä esimerkiksi talikolla tai siihen tarkoitetulla työkalulla reikiä/viiltoja nurmikkoon. Ilmaamisen ansiosta happi, vesi ja ravinteet pääsevät kulkeutumaan paremmin juuristoon ja maaperään. Ilmaaminen poistaa myös sammalta ja kuohkeuttaa maata.


Hoitotyöt syksyllä

Nurmikko jätetään talvehtimaan normaaliin leikkuukorkeuteen. Kertynyt leikkuujäte haravoidaan pois.


Muuta huomioitavaa

Siirtonurmi on elävä kasvi, ja kasvualustassa/maaperässä saattaa esiintyä sienirihmastoa. Sienet ovat ihmiselle ja lemmikkieläimille vaarattomia. Siirtonurmi tarvitsee runsaasti vettä juurtumisaikana, jolloin sienien esiintyminen on todennäköisempää. Myös sateisina aikoina niiden ilmestyminen nurmelle on yleisempää.


Siirtonurmella on laatu- ja kasvunlähtötakuu, kun antamiamme hoito-ohjeita on noudatettu.